Nabídka práce u nás

Nabídka práce v České republice je samozřejmě nedostatečná, což je důvodem nezaměstnanosti. Všechny nabídky můžete reflektovat na stránkách nebo na místech úřadů práce. Další možností je hledat si práci přes internet. Zde najdeme mnoho portálů, které se vyhledáváním pracovních nabídek a jejich vývěskou zabývají. Je pravdou, že mnoho nabídek, které jsou na internetu, nemůžeme na vývěskách úřadů práce očekávat. Jde především o pracovní příležitosti pro lidi z technických oborů. Dále je také poptávka po expertech v oboru informatiky a tyto nabídky vznikají doslova denně. Paradoxem současné doby je to, že každý chce studovat na vysoké škole a později disponovat titulem.

Ovšem větší problém je ten, že v současnosti máme mnoho expertů ve všech oborech, ale chybějí lidí s povoláním jako jsou vodo, topo a plyn. Dále také opraváře, zedníky, fasádníky, klempíře a podobně. Těchto pracovníků je naprostý nedostatek, což se projevuje také na ceně, kterou si mohou účtovat za provedenou práci. Další problém vzniká také s tím, kdy si je zavoláte, protože je třeba počítat s tím, že budete několik dní čekat.

Situace je v tomto ohledu opravdu tíživá. Přesto nabídky práce poskytují zaměstnání zhruba ve všech oborech.

Zákoník práce 2012 úplné znění

Zákoník práce 2012 jak jistě nikoho nepřekvapí, upravuje všechny záležitosti týkající se pracovních podmínek, která zahrnují práva a povinnosti zaměstnance a také zaměstnavatele.Samotný zákoník obsahuje čtrnáct částí. Jde přesněji o: Všeobecná ustanovení, pracovní poměr, pracovní dobu a také dobu odpočinku, bezpečnost a ochranu zdraví, odměňování za práci a také odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu.Dále jde o náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, překážky v práci, dovolená, péči o zaměstnance. 

Dále následuje náhrada škody, informování a projednání, působnost odborné organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro bezpečnost ochrany. Následují také společná ustanovení a přechodná a závěrečná ustanovení. Zákoník práce tedy upravuje vše na co si lze vzpomenout. Je dobré o něm vědět a také vědět co si proti Vám jako zaměstnanci může zaměstnavatel dovolit. Zákoník práce v plném znění najdete na stránkách vlády, ale také na mnoha dalších internetových stránkách, které se zabývají problematikou zaměstnanosti a podobně.

V případě jakýchkoli nejasností se na něj můžete také obrátit. Pokud nepomůže ani samotný zákoník, pak se obraťte na odborníky v oboru, kteří Vám všechno pečlivě vysvětlí.

Práce v zahraničí

Práce v zahraničí je snem pro mnoho lidí. Největší šanci uchytit se zde mají ovšem lidé, kteří dosáhli na vysokoškolské vzdělání. Jakmile budete disponovat titulem, pak máte mnohem vyšší šanci na úspěch. Z České republiky odchází nejvíce lidí za prací do Německa, Rakouska, Velké Británie a také do Spojených států amerických.

Dalším významným předpokladem, který zvyšuje Vaši šanci na získání práce v zahraničí je schopnost dorozumět se tamním úředním jazykem. Pokud máte zájem o práci a nemáte ani základy cizího jazyka, pak pro Vás bude celá situace velmi problematická.

Samozřejmě existují i povolání, kde jazyk nepotřebujete tak mnoho, ale to jsou spíše výjimky. Kde práci v zahraničí hledat? Nejlépe je hledat na vlastní pěst pomocí internetu. Stačí se zaměřit na inzerci pracovních nabídek, ale sledujte hlavně zahraniční weby ze zemí, kam chcete vycestovat. U nás by hrozilo, že narazíte na podvodníky, kteří z lidí tahají peníze a později je nechají v zahraničí bez jakéhokoli ubytování a dokonce také práce.

Zkrátka je nejlepší si vše dohodnout a domluvit na vlastní pěst.

Úřad práce Brno

Úřad práce v Brně je veden jako krajská pobočka, což je zcela logické, protože působí v krajském městě. Je rozdělen do několika částí, které se specializují na zprostředkování zaměstnání, státní sociální podporu, hmotnou nouzi, sociální služby a příspěvky na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Jednotlivé pobočky najdete v Brně na ulici Trnitá, v Králově Poli, v Židenicích a na Veveří. Všechny z těchto pracoviště je samozřejmě možné kontaktovat osobně při návštěvě a nebo elektronicky pomocí emailu či faxu. Další možností je také telefonické spojení.

Na úřadech práce Vás budou obsluhovat odborníci na svých místech, kteří mají dlouhodobě zkušenosti s pomocí, jak najít nové zaměstnání. Na úřadech máte také možnosti projít rekvalifikačními kurzy. Abyste se do nich však mohli připojit a je nutné být veden a registrován na daném úřadu práce. V takovém případě je možné, že Vám celý kurz bude také díky úřadu práce zaplacen. Pro lidí, kteří jsou účastni starobního důchodu, může být od úřadu vyplacen dokonce příspěvek během rekvalifikačního kurzu. Jak vidno možností je celá řada, proto hledejte práce a vězte, že kdo hledá, ten najde.

Dohoda o provedení práce 2012

Dohoda o provedení práce je jednou z možností, jak podepsat smlouvu se zaměstnanci či zaměstnavateli. Jaké má však výhody a naopak nevýhody? Tato dohoda musí být sepsána písemně, jinak není platná a prakticky neexistuje. V dohodě je nutné dbát na dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá – konkrétní datum od … do …, nebo sjednání na dobu neurčitou. Také nesmíme zapomenou na předmět, kterým je náplň práce, kterou bude zaměstnanec naplňovat. Je také nutné vymezit zde rozsah práce v hodinách. V roce 2012 to může být maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto se započítává i rozsah práce, který je předmětem jiné dohody u jiného zaměstnavatele. Odměna musí být také uvedena ve smlouvě a nesmí být menší než minimální mzda. Její splatnost může být po dokončení a odevzdání práce, ale také po provedení určité části této práce.

Jedinou možností, jak ukončit dohodu o provedení práce je na základě dohody obou zúčastněných stran. Proto se ve smlouvě může nacházet také dodatek, který určuje i jiné možnosti ukončení. Například při porušení základních pracovních a smluvních podmínek.

Práce v Praze

Praha jakožto naše největší město naskýtá také největší množství pracovních příležitostí. V Praze nacházejí zájemci o práci nabídky ve všech oborech, což je samozřejmě velkým přínosem. Onen samotný akt získání zaměstnání však není nijak jednoduchý. Musíte projít přes několik kol pohovorů a také zaslat dobře zpracovaný životopis, který bude samozřejmě obsahovat všechny předchozí zkušenosti a také dosažené vzdělání. Je důležité, abyste dobře vystupovali také na vstupním pohovoru, který bude mnohé rozhodovat. Je také vhodné pročíst si příručky, jak správně působit na vstupním pohovoru a podobně. Zkrátka není dobré podcenit jakoukoli část vstupního řízení.

V Praze můžete najít mnoho pracovních míst i mimo Váš obor či specializaci. Například v restauračních zařízeních a podobně. Praha skrývá opravdu velké možnosti. Je tedy pouze na Vás seberete-li všechnu odvahu a půjdete pracovat do našeho největšího města, které je v neustálém pohybuje a žije svým životem. Praha zajišťuje nejvyšší pravděpodobnost získání zaměstnání, čehož je třeba patřičně využít.

Práce v Praze je navíc také velmi lukrativní, protože budete blízko mnoha významným akcím a také událostem.

Úřad práce Hodonín

Úřad práce Hodonín má svoji hlavní pobočku právě v Hodoníně a také má dvě dislokovaná pracoviště, která se nacházejí v Kyjově a Veselí nad Moravou. Úřad práce v Hodoníně nabízí převážně nabídky z blízkého okolí, tedy okresu Hodonín. Přesto zde narazíte i na nabídky směřující do Brna a podobně. Práci si můžete hledat na kamenných pobočkách, ale také se můžete spolehnout na internetové stránky, které poskytují také velmi zajímavé nabídky. Na oficiálních stránkách úřadu najdete také kontaktní informace a údaje na všechny potřebné osoby, které zprostředkovávají nové pracovní příležitosti. Registraci na daný úřad práce je nutné provádět osobně.

Stejně tak jako rekvalifikační kurzy, které jsou zájemcům zprostředkovány. Rekvalifikační kurzy vyžadují několik podmínek, aby se do nich mohl zájemce přihlásit. Rekvalifikační kurz může být celý dotován příslušným úřadem práce nebo si jej mohou lidé dotovat sami. Taktéž existuje příspěvek během rekvalifikace, který je určen hlavně pro osoby účastnící se starobního důchodového programu.

Konkrétní informace získáte na pobočkách pracovních úřadů, takže se ničeho nebojte a přijďte se klidně informovat.

Práce v Německu

Německo je naším přímým sousedem s nímž máme společné západní hranice. Právě Německo je zemí, kam odchází nejvíce lidí za prací. Je to dáno několika dlouhodobými faktory. Hraje zde roli to, že všechny obory zde mají mnohem vyšší platy než u nás. Je nutné si také uvědomit, že zde lidé mají vyšší životní úroveň.

Abyste mohli odejít pracovat do zahraničí, je však třeba zvládat jazyk na rozumné úrovni. Lidé, kteří mají s němčinou zkušenosti budou mít velkou výhodu, protože se budou zdokonalovat velmi rychle a prakticky nenuceně.

Navíc  pokud se do zahraničí vydáte sami, pak se budete zlepšovat velmi rychle, protože hovořit budete prakticky pouze jejich jazykem. Práce v Německu je velmi dobrým přínosem. Důležité je však myslet i na ostatní aspekty práce v zahraničí, jako je ubytování. Mnoho lidí zde bydlí například v podnájmu s několika dalšími osobami, aby utráceli co nejméně peněz.

Dalším faktorem, který je důležité vyřešit je vzdát se přátel a odejít prakticky do neznámého prostředí. Samozřejmě také oddálení se od rodiny může mnoha lidem způsobit jisté problémy.

Profesia nabídka práce

Aktuální nabídka pracovních nabídek je samozřejmě odvislá od jednotlivých krajů, které mají tuto nabídku značně variabilní. Přesto lze říci, že v každém kraje existují nabídka na pracovní poměr ve všech profesích. Najít ideální a vysněnou profesi však není jednoduché.

Prvním předpokladem k vykonávání takové profese je dostatečné vzdělání. Druhou podmínkou je pak úspěšný průchod přes několik kolik výběrových řízení a také pracovních pohovorů. Je nutné si totiž uvědomit, že v dnešní době je na jedno pracovní místo více uchazečů.

Díky tomuto faktu jsou Vaše šance na získání práce nižší. Jedinou věcí, která může hrát ve Váš prospěch je právě Vaše vzdělání a také dosažené zkušenosti v oboru. Pracovní nabídky můžete vyhledávat na internetu a to poměrně velmi efektivně, protože je lze vyhledávat právě podle požadované profese. Nabídky práce jsou pravidelně aktualizovány, protože je důležité, aby měli zájemci o nové zaměstnání neustále aktualizovanou nabídku a nedošlo zde k mystifikaci.

Profesní nabídky můžete vyhledávat také na specializovaných webech, které jsou vytvořeny například pro zdravotníky. Existují, ale samozřejmě v mnoha oborech, právě třeba zde najdete svoji vysněnou nabídku.

Agentka nabídka práce

Agentka je ideálním místem pro vyhledávání práce v rámci České republiky. V současné době na tomto portálu najdete více než 15 tisíc nabídek na zaměstnání. Nachází se zde dokonce i statisticky zpracovaný seznam nejlépe placených profesí: 1. Manažer 41 815 Kč, 2. Personalista 40 968 Kč, 3. Lékař 34 349 Kč, 4. Analytik 32 654 Kč, 5. Programátor 32 653 Kč, 6. Nákupčí 31 860 Kč, 7. Konzultant 29 163 Kč a 8. Kontrolor kvality 28 911 Kč. Zde si můžete tedy udělat drobný obrázek o tom, které profese se mají nejlépe. Máte-li v jedné z těchto pozic zkušenosti nebojte se je uplatnit za cílem získání kvalitního pracovního místa.

Agentka nabízí jak již bylo řečeno velké množství nabídek. Vyhledat je můžete pomocí krajů a oblastí, také formy pracovního poměru a podobně. Každá z nabídek je zde podrobně popsána včetně nabízených možností. Samozřejmě jsou zde uvedeny velmi přesně i všechny požadavky na pracovní místo. U většiny z nich najdete také částku, která je vyplácena. Vyhledávání je velmi rychlé a obratné, díky čemuž nebudete ztrácet čas.

Pro všechny případy si ovšem připravte životopis, který mapuje Vaše vzdělání a také pracovní zkušenosti, které máte za sebou.